Velg en side
Kvistgård, Nordsjælland, Danmark

Danish Bed & Breakfast

Prisliste

Følgende priser gjelder:

1 person 489 kr per dag
2 personer 489 kr per dag
3 personer 589 kr per dag
4 personer 689 kr per dag

Minimum 3 dager. Barn under 10 år gratis. Prisen inkluderer rengjøring.

Andre priser

Vasking og tørking
(en maskin)
50 kr hver.